Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Nu er det ved at være tid til vores årlige generalforsamling i Røde Kors Køge – og vi glæder os!

Vores generalforsamling finder sted 17. februar 2022 kl. 18.30 i Teaterbygningen i Køge. Vi afslutter generalforsamlingen med stegt flæsk og persillesovs samt kaffe/te og æblekage.

Programmet for generalforsamlingen er:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om Røde Kors Køges virke i det forgangne år
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Afdelingens fremtidige virksomhed
5) Indkomne forslag(sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
– Formand
– Medlemmer af bestyrelsen
– Suppleanter
– Revisor(er) og revisorsuppleant(er)
7) Eventuelt
– 50 års jubilar, Sonja Zingg, fortæller om, hvordan afdelingen startede i Herfølge

– Uddeling af årsnåle til frivillige: 10, 15, 20 år op til 50 år.

Vores generalforsamling er åben for vores medlemmer og frivillige. Tilmelding skal ske til formand Helle Røtting på helrot@rodekors.dk eller på tlf. 40 91 72 61 senest den 10. februar 2022.

Billedet er fra vores generalforsamling i 2021 ❤