Vågetjenesten

Vågetjenesten
    – Medmenneskeligt samvær i den sidste svære tid

”Et lille nyt menneske bliver modtaget med fest og glæde. Rundt om os er vores forældre, en jordemoder og sygeplejersker, som begejstret byder os velkommen til denne verden. Når vi efter et langt liv dør, er det desværre for mange mennesker lige modsat. Vi får lov til at ligge og dø alene” (Jenny: frivillig i Vågetjenesten)

Røde Kors Køge har primo 2010 oprettet en vågetjeneste. Selvom det at våge hos døende er en lang tradition, så er denne tjeneste nu organiseret gennem Røde Kors. Målet for os er at ingen ufrivilligt skal dø alene. Frivillige i vågetjenesten vil tilstræbe, at imødekomme den døendes behov i den sidste svære tid. De frivillige vil være til stede for at berolige, samtale og lytte og eventuelt aflaste pårørende. Vi giver medmenneskeligt nærvær og omsorg og er til stede som pårørende – og ikke som erstatning for professionelt personale.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med alle kommunale og private plejehjem samt hjemmeplejen i Køge Kommune.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, kan du kontakte vågetjenestens fællestelefon på 53 13 20 50. Telefontid er dagligt fra kl. 08.00 – 18.00.

Du kan ligeledes kontakte vågetjenestens aktivitetsleder Eva Bacher på mobil 28 15 90 83 eller på mail ebacher@icloud.com eller Michael Christiansen på 50 56 66 99 eller på mail mso1958@live.dk.