Vågetjenesten

Vågetjenesten
    – Medmenneskeligt samvær i den sidste svære tid

”Et lille nyt menneske bliver modtaget med fest og glæde. Rundt om os er vores forældre, en jordemoder og sygeplejersker, som begejstret byder os velkommen til denne verden. Når vi efter et langt liv dør, er det desværre for mange mennesker lige modsat. Vi får lov til at ligge og dø alene” (Jenny: frivillig i Vågetjenesten)

Røde Kors Køge har siden 2010 haft en vågetjeneste. Selvom det at våge hos døende er en lang tradition, er denne tjeneste nu organiseret gennem Røde Kors. Frivillige i vågetjenesten arbejder dedikeret for at imødekomme den døendes behov i de sidste døgn af et menneskes liv. Vågetjenesten tilbyder at våge over den døende i samarbejde med de pårørende, hvor vi på forskellige tider af døgnet kan være tilstede, således at de pårørende kan få hvilet inden næste vågning. Er der ikke pårørende, forsøger vi at sikre, at der hele tiden er et menneske ved den døendes side til det sidste åndedræt.

Vågetjenestens arbejde er forankret i et ønske om, at ingen skal dø alene.

Vågetjenesten har indgået en samarbejdsaftale med alle kommunale og private plejehjem samt hjemmeplejen i Køge Kommune. Vi arbejder ud fra et frivilligt mandat, og er ikke en erstatning for professionelt personale.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, kan du kontakte Vågetjenestens fællestelefon på 53 13 20 50. Telefontid er dagligt fra kl. 8-12. Du er velkommen til at lægge besked så forsøger vi at ringe tilbage så hurtigt som muligt.
Du kan ligeledes kontakte vågetjenestens aktivitetsleder Helle Hald på mail 21 60 14 26 eller e-mail hald@privat.dk