Q-net

Q-net
– Støtte til voldsramte kvinder og børn

Q-net er vores frivillige tilbud, der fungerer som et efterværn efter et ophold på et krisecenter. I Q-net tilbyder vi social og praktisk støtte til de mange kvinder og børn, som er kommet ud af et voldeligt forhold og derfor har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet igen.  Kernen i Qnet er derfor en-til-en støtte, sociale aktiviteter og samvær med andre i en lignende situation.

Qnet drives af frivillige i alle aldre og med vidt forskellig baggrund. Fælles for dem er, at de har lyst og overskud til at give nærvær og en hjælpende hånd.

Qnet samarbejder med krisecentre, kommuner og organisationer og tilbyder en-til-en samvær og støtte i form af en at tale med, praktisk hjælp, følgeskab som bisidder, støtte til at danne netværk mm.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Q-Net…