Patientstøtte

Røde Kors har etableret en patientstøtteordning i samarbejde med Køge syghus. Ordningen startede den 1. juni 2007. Vi er på bl.a. 4 ortopædkirurgiske afdelinger og 2 medicinske afdelinger.

Patientstøtteordningen er et gratis tilbud til patienter på syghuset. Patientstøtterne er frivillige og yder en medmenneskelig, social og praktisk håndsrækning til sårbare og ensomme patienter i samarbejde med personalet. Det er et job, hvor man giver til mennesker i en sårbar situation i forbindelse med et ophold på syghuset. Det kan være højtlæsning, kortspil, en kort gåtur m.m.

Vi imødekommer patienters og pårørendes behov for personligt nærvær, og bringer nyt udefra til de, der savner et socialt netværk og måske kontakt til familie. Som patientstøtte kan du gøre opholdet lidt mere indholdsrigt .

Som frivillig patientstøtte skal du regne med at bruge omkring 2 – 4 timer om ugen, og der er brug for

–   dit overskud

–   dit sociale engagement

–   og din medmenneskelighed.

Du er med til at gøre en synlig forskel!

Vil du vide, hvordan du bliver patientstøtte, da kontakt 

Aktivitetsleder Else Mondahl på mobil 2229 2612 eller mail elsemond@hotmail.com

eller Merete Frederiksen på mobil 2281 5340 eller mail memovi12@hotmail.com