Uddannelsesmentor

Uddannelsesmentor
     – Hjælp til sårbare forældre

Som frivillig mentor hjælper du sårbare forældre, som er i gang med en erhvervsuddannelse, med at gennemføre uddannelsen. Som frivillig mentor tager du udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad man som frivillig mentor kan støtte med:

  • Erhvervspraktikansøgning
  • Motivation i forhold til at gennemføre uddannelsen
  • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
  • Sammenhæng mellem studieliv og familieliv
  • Sparring på hvordan man skaber overblik over lokale tilbud og aktiviteter

Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en uddannelse, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår.

Røde Kors samarbejder med forskellige erhvervsuddannelser om at kunne tilbyde frivillige mentorer til elever, der har behov for ekstra støtte. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en elev, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behovet opstår. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors.

Som udgangspunkt vil et mentorforløb varer i seks måneder, hvor den frivillige og eleven mødes ca. hver 14. dag i 1-2 timer.

Hvis du er interesseret i at blive uddannelsesmentor, kan du sende dit navn og telefonnummer til Røde Kors Køge på koege.rikke.willestofte@rodekors.dk – så kontakter vi dig.