Samaritterne

Samaritterne
    – Et sundhedsberedskab på højeste niveau

Gennem mere end 100 år har Røde Kors stillet med veluddannede samaritter ved større og mindre arrangementer i hele landet for at sikre hurtig og effektiv førstehjælp, når behovet opstår. Vi er Danmarks største udbyder med over 650 frivillige samaritter, der med 100 år i konstant udvikling, giver dig en garanti for et beredskab på højeste niveau. Vælger du Røde Kors til at varetage sundhedsberedskabet ved dit arrangement, får du en unik mulighed for at skabe et trygt og sikkert miljø for deltagere, ansatte og publikum.

I Røde Kors tilstræber vi at have et dynamisk flow i udviklingen og oplæringen af nye samaritter. Nye frivillige starter derfor i et elevforløb med 17 timers undervisning i førstehjælp, hvorefter de assisterer samaritter og teamledere på opgaver. På denne måde sikres den grundige oplæring, der i sidste ende giver dig garanti for høj standard.

Et samaritterteam fra Røde Kors vil altid bestå af minimum en samarit (56 timers uddannelse) og en teamleder (109 timers uddannelse). Alle samaritter er uniformerede og har deres udstyr med til livreddende førstehjælp, samt til behandling af diverse skader, som f.eks. sårbinding, afhjælpning af skader på led eller knoglebrud. Derudover har samaritterne diverse vagtfaciliteter som telte og vogne til rådighed på deres vagter.

Har du lyst til at blive samaritter?

Hvis du har lyst til at bliver samaritter, så kræver det, at du bliver medlem af den lokale samarittergruppe i Køge og deltager i mødeaftener og vagter. Uddannelsen får du tilbudt, når du er sikker på, at du ønsker at være en del af Røde Kors-samaritterne. Du kan kontakte aktivitetsleder Hanne Kraul Jensen på mobil 20 24 21 17 eller mail hjk@bupl.dk, hvis du vil høre om mulighederne for at blive samarit i Køge. Du vil blive inviteret til et informationsmøde hurtigst muligt og derefter indbudt til en mødeaften. Herefter vil du blive tilbudt et elevkursus, et samarit assistent kursus og så er du uddannet samarit.