Pårørendestøtte

Pårørendestøtte
     – Støtte for pårørende til sygdomsramte

Livet bliver vendt op og ned, når et hjem rammes af sygdom. Ansvar og opgaver overgår til de pårørende, som nu tager sig af alle de praktiske gøremål i husholdningen, mens de skal sørge for transport til og fra sygehus og læge. De skal desuden også have det store overblik, så den sygdomsramte skal tage sig af mindst muligt. Det kan være krævende og en stor belastning psykisk, fysisk og mentalt at være pårørende. Pårørende, der passer alvorligt syge og døende familiemedlemmer/nærtstående i eget hjem, er selv i fare for at blive syge, nedslidte og ensomme.

Derfor har vi hos Røde Kors Køge startet en aktivitet, som tager hånd om og støtter op om pårørende til sygdomsramte personer. Vi støtter pårørende til at opretholde sociale relationer – eller til at skabe nye relationer i fællesskaber med ligesindede, og vi støtter pårørende til alvorligt syge og døende mennesker, der passes i hjemmet. Formålet med Røde Kors pårørendestøtte, er at give pårørende til en sygdomsramt person et pusterum i en hverdag præget af sygdom.

Aktiviteten gør det muligt at lave en aftale med Røde Kors’ frivillige om, at de kan træde til som støtte og medmenneskeligt nærvær til den sygdomsramte, så den pårørende kan få et afbræk fra hverdagen.

Røde Kors har indgået et samarbejde med hjemmeplejen i Køge Kommune, der via deres arbejde har kendskab til hjem, der kunne trænge til hjælp og støtte fra frivillige i Røde Kors.

Har du lyst til at blive pårørendestøtte eller har du som pårørende selv brug for et pusterum i hverdagen? Så kontakt vores  aktivitetsleder Kirsten Svendsen på mail kirstensvendsen@yahoo.dk.