Værket

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Værket består af en fælles aktiviteter, som er lokalt bestemt af deltagerne og de frivillige. I netværksmøderne indgår også øvelser, snakke og erfaringsudveksling. Hver netværksgruppe består af 8-10 mennesker og hvert netværk har tilknyttet 2-3 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.

Kontakt Kirsten Svendsen på tlf: 81272050 , hvis du vil høre mere eller gerne vil være med i Værket.

Vi søger en frivillig til Værket fra 1. august 2016. Vi vil gerne være 4 frivillige der på skift holder netværksmøderne, som er hver anden onsdag i ulige uger fra kl 17.30-20. Der deltager 2 frivillige på hvert møde.

Møderne holdes i Den Gule Hal ved Søndre Strand. Kontakt Elisabeth Gyrn på tlf: 21272547 eller på mail teglvaerksvej7@hotmail.com