Vågetjenesten

Vågetjenesten

Vågetjenesten i Køge Kommune

Røde Kors i Køge har primo 2010 oprettet en Vågetjeneste. Selvom det at våge hos døende er en lang tradition, så er denne tjeneste nu organiseret gennem Røde Kors.

Målet for os er:

                                        AT INGEN – UFRIVILLIGT- SKAL DØ ALENE

 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med alle kommunale og private plejehjem samt hjemmeplejen i Køge Kommune.

Frivillige i Vågetjenesten vil tilstræbe, at imødekomme den døendes behov i den sidste svære tid. De frivillige vil være til stede for at berolige, samtale og lytte og evt. aflaste pårørende. Vi giver medmenneskeligt nærvær og omsorg og er til stede som pårørende – og ikke som erstatning for professionelt personale.

Vågetjenesten fællestelefon : 5313 2050. Telefontid er dgl. fra kl. 08.00 – 18.00

Mange flere informationer kan fås ved henvendelse til: Vågetjenesten fællestelefon : 5313 2050

Aktivitetsleder Kirsten Svendsen kan kontaktes på mobil 2338 7768 eller mail : kirstensvendsen@yahoo.dk

”Et lille nyt menneske bliver modtaget med fest og glæde. Rundt om os er vores forældre, en jordemoder og sygeplejersker, som begejstret byder os velkommen til denne verden. Når vi efter et langt liv dør, er det desværre for mange mennesker lige modsat. Vi får lov til at ligge og dø alene” (Jenny: frivillig i Vågetjenesten)