Samaritterne

Et sundhedsberedskab på højeste niveau

Gennem mere end 100 år har Røde Kors stillet med veluddannede samaritter ved større og mindre arrangementer i hele landet for at sikre hurtig og effektiv førstehjælp, når behovet opstår. Vi er Danmarks største udbyder med over 650 frivillige samaritter, der med 100 år i konstant udvikling, giver dig en garanti for et beredskab på højeste niveau. Vælger du Røde Kors til at varetage sundhedsberedskabet ved dit arrangement, får du en unik mulighed for at skabe et trygt og sikkert miljø for deltagere, ansatte og publikum.

Samaritter

En samarit i Røde Kors har som minimum gennemført teamsamaritteruddannelsen bestående af 56 timers teoretisk og praktisk undervisning i førstehjælp. En samarit besidder følgende kompetencer:

 • Anvendelse af vagtjournal, behandlingsrapport og medicinjournal
 • Forståelse for topografisk anatomi
 • Håndtering af tilskadekomne
 • Behandling af sportsskader
 • Behandling af sårskader, eksem og forfrysninger
 • Udførelse af livreddende behandlinger (HLR + hjertestarter)
 • Udførelse af basal observation af patienter
 • Brug af effektiv og målrettet kommunikation
 • Håndtering af psykiske reaktioner efter voldomme hændelser

Teamledere

En teamleder i Røde Kors har som minimum gennemført yderligere 55 timers uddannelse og fungerer som den ansvarhavende samarit i teams af to. En teamleder besidder samme kompetencer som samaritterne, samt følgende:

 • Analysering af prioritering af tilskadekomne
 • Analysering af tilstand af tilskadekomne
 • Forståelse for organanatomi og fysiologi
 • Anvendelse af defusing og teknisk debriefing
 • Anvendelse af båremateriel
 • Overlevering af tilskadekomne til præhospitale enheder

Elever

I Røde Kors tilstræber vi at have et dynamisk flow i udviklingen og oplæringen af nye samaritter. Nye frivillige starter derfor i et elevforløb med 17 timers undervisning i førstehjælp, hvorefter de assisterer samaritter og teamledere på opgaver. På denne måde sikres den grundige oplæring, der i sidste ende giver dig garanti for høj standard.

Højeste kvalitet til dit arrangement

Et samaritterteam fra Røde Kors vil altid bestå af minimum en samarit (56 timers uddannelse) og en teamleder (109 timers uddannelse). Alle samaritter er uniformerede og har deres udstyr med til livreddende førstehjælp, samt til behandling af diverse skader, som f.eks. sårbinding, afhjælpning af skader på led eller knoglebrud. Derudover har samaritterne diverse vagtfaciliteter som telte og vogne til rådighed på deres vagter.

Kontakt Køge Bugt Samarittergruppe

Aktivitetsleder:
Hanne Kraul Jensen
Strandpromenaden 10 st.tv
4600 Køge

Mobil: 20 24 21 17
hkj@bupl.dk

Vagtkoordinator :
Mathias Schneider

Mobil: 53 53 58 64
vk-koege@rodekors.dk