Pårørende støtte

Kirsten og LoneNy Social aktivitet til borgerne i Køge Kommune – Pårørende støtte .

Formålet med Røde Kors pårørendestøtte, er at give pårørende til en sygdomsramt person et pusterum i en hverdag præget af sygdom.

Pårørende, der passer alvorligt syge og døende familiemedlemmer/nærtstående i eget hjem, er selv i fare for at blive syge, nedslidte og ensomme.

Røde Kors`frivillige kan selv efter aftale træde til som støtte og give ro og medmenneskeligt nærvær til den sygdomsramte i boligen, så den pårørende kan få et afbræk i en krævende hverdag med mange gøremål.

Røde Kors har indgået et samarbejde med Hjemmeplejen i Køge Kommune, der via deres arbejde har kendskab til hjem, der kunne trænge til hjælp og støtte fra frivillige i Røde Kors.

Aktivitetsledere for pårørendestøtte er Kirsten Svendsen, kirstensvendsen@yahoo.dk   og Lone Jørgensen, jl.birkedal@gmail.com  som er på billedet