Landsindsamling

SAMLINDJAKOBDAHL2

Røde Kors’ Landsindsamling
Røde Kors holder landsindsamling hvert år, altid den første søndag i oktober .Der er altid brug for indsamlere, der vil bruge 3 timer på at hjælpe mennesker i nød.

Hvad går pengene til ?

Størstedelen af de indsamlede penge bruges til at hjælpe ofre for naturkatastrofer og krige
verden over. Det bevirker at vi altid kan have et beredskab klar, så vi hurtigt kan rykke ud.

En del af midlerne går til det humanitære arbejde i Danmark. Hver eneste dag hjælper Røde Kors ensomme, hjemløse, tilskadekomne og andre der har behov for hjælp.

Aktivitetsleder

Vores aktivitetsleder hedder Helle Røtting og kan kontaktes på mobil 40917261 eller mail hechro@live.dk